Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och psykoanalytiker (medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen/IPA).

Jag arbetar med psykoanalys, psykoanalytiskt orienterad psykoterapi, konsultation, handledning både när det gäller psykoterapier och behandlingspersonal av olika slag, utbildningar och föreläsningar.

Jag har länge varit verksam i Göteborg inom Otterhällans Institut, men är nu baserad i Lund.

I Lund har jag min mottagning på adressen
Tommy Tallbergs läkarmottagning,
Råbygatan 2, 223 61 Lund.
Tfn: 072-733 54 49.

Jag är ackrediterad för psykodynamisk psykoterapi i Skåne vilket innebär att man kan gå på landstingets frikort om man har remiss från en vårdcentral.
Obs! Nytt! Jag tar inte emot nya patienter på remiss eller för långtidspsykoterapi.

Rum utan tid – en psykoanalytisk betraktelse över
tidsföreställningar i en tid utan tid

Den här boken handlar om realistiska och orealistiska tidsföreställningar. Det är en omtumlande bok som ruskar om våra vardagliga, ofta slentrianmässiga, sätt att tänka på tiden. I boken beskrivs olika former av reaktioner på våra tidsfantasier…

Läs mer om boken: Carlssons 2015
 

Utbrändhet – ett psykoanalytiskt perspektiv
gavs ut på Studentlitteratur 2004.

Du kan kontakta mig direkt för att köpa boken,
eller köpa den som e-bok via Adlibris.
 

Förutom böckerna har jag skrivit en del artiklar i tidskrifter som Psykologtidningen,
Insikten, Mellanrummet och Svenska psykoanalytiska föreningens skriftserie.

E-post: info@kajsabrundin.se

 

 

Länkar
Otterhällans Institut
Svenska psykoanalytiska föreningen
Psykoterapicentrum
Mellanrummet
International Psychoanalytical Association
Sveriges Psykologförbund

mbj