Jag är pensionerad psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker, och har tidigare arbetat med psykoanalys, psykoanalytiskt orienterad psykoterapi, konsultation, handledning både när det gäller psykoterapier och behandlingspersonal av olika slag, utbildningar och föreläsningar.

Jag har länge varit verksam i Göteborg inom Otterhällans Institut, och senast i Lund.

Vikten av spårning

Spänningsroman. Titeln Vikten av spårning hänsyftar, liksom innehållet i stort, till vår utsatthet inför framtidens ovisshet och till den tid som väntar med försvårad smittspårning som följd. Men spårningen lyckas i det här fallet bättre på andra plan, som i skidspåren och i polisarbetet.
En spännande bok med en överraskande intrig som berör den skenande cynism som gror i rovdriftens spår.

Läs mer och beställ boken: Vulkanmedia
 

Flykten från oxveckorna

En spänningsroman, där alla författarna – Kajsa Brundin, Ann- Christine Dellgård-Månsson, Lena Jönsson, Tommy Tallberg, Sven-Axel Månsson, Ulf Jönsson – är Karl-Einar Holm, som nu romandebuterar efter ett långt liv i andra verksamheters tjänst.  Utgiven på Vulkan media 2017.

Läs mer om boken: adlibris

 

Rum utan tid – en psykoanalytisk betraktelse över
tidsföreställningar i en tid utan tid

Den här boken handlar om realistiska och orealistiska tidsföreställningar. Det är en omtumlande bok som ruskar om våra vardagliga, ofta slentrianmässiga, sätt att tänka på tiden. I boken beskrivs olika former av reaktioner på våra tidsfantasier…

Läs mer om boken: Carlssons 2015
 

Utbrändhet – ett psykoanalytiskt perspektiv
gavs ut på Studentlitteratur 2004.

Du kan kontakta mig direkt för att köpa boken,
eller köpa den som e-bok via Adlibris.
 

Förutom böckerna har jag skrivit en del artiklar i tidskrifter som Psykologtidningen,
Insikten, Mellanrummet och Svenska psykoanalytiska föreningens skriftserie.
Exempelvis: Recension av Gudrun Olssons "I metaforernas landskap" i Psykoterapi.

Böckerna kan beställas direkt från mig:

E-post: info@kajsabrundin.se

 

Länkar
Otterhällans Institut
Svenska psykoanalytiska föreningen
Psykoterapicentrum
Mellanrummet
International Psychoanalytical Association
Sveriges Psykologförbund

mbj